آخرین اخبار

دانش چراغ راه بشريت است

آموزش به معنی افزایش درجه آگاهی انسان جهت بکارگیری در زندگی است.

آموزش یعنی کمک به داشتن چشمی تیز بین تر و زیبا بین تر.

آموزش یعنی تقویت هوشمندی جهت پردازش داده های حیات انسانی

در زندگی به جز خوشبختی باید به فکر رشد هم بود

هدف آموزش ، آماده کردن فرد برای یادگیری مادام العمر است.

دانش اندوزی تبلور ذهن توانا است

خرد مند آنچه را که می داند نمی گوید ، ولی ...

به وبسایت مجتمع آموزشی فرهنگی مهر خوش آمدیددبستان مجتمع آموزشی مهر

.دانش آموزان عزیز موفقیت شما را در کسب مقام برتر بیست و سومین دوره مسابقات تبریک عرض می نماییم

کسب مقام اول قهرمانان رباتیک توسط علیرضا شاکری دانش آموزش مجتمع آموزشی مهر .

کسب مقام اول قهرمانان شطرنج توسط آرمان رضایی دانش آموزش مجتمع آموزشی مهر .

علیرضا شاکری

imageedit_3_2996038045

آرمان رضایی

imageedit_3_5971194207